Beskid Wyspowy, 20-21.V.2016
Jeżeli nawet przejdziesz te 100 km i rzeczywiœcie bez żadnych przygotowań to szacun !


  PRZEJD NA FORUM